ГО Нови Сад

Илије Огњановића 7
21000 Нови Сад
Србија

Градски одбор Нови Сад

+381(21)533522

novisad.sns.org.rs