OO Ново Брдо

Село Прековце
38255 Ново Брдо
Србија

Општински одбор Ново Брдо