ОО Смедеревска Паланка

Трг Хероја 7
11420 Смедеревска Паланка
Србија

Општински одбор Смедервска Паланка

+381(26)318636

smederevskapalanka.sns.org.rs