ГО Краљево

Трг српских ратника 41/1
36000 Краљево
Србија

Градски одбор Краљево

+381(36)338500

kraljevo.sns.org.rs