Вести

Гојковић: Oстварен je напредак положаја особа са инвалидитетом

У Србији око 800.000 људи живи са неким инвалидитетом, а њихови кључни проблеми су искљученост из друштва, сиромаштво, висока стопа незапослености, рекла је председница Скупштине Србије Маја Гојковић и додала да је у протеклом периоду остварен и одређени напредак што се тиче њиховог положаја.

Гојковић је на скупу „Приступачна будућност" у парламенту, уочи сутрашњег Међународног дана особа са инвалидитетом, истакла да је важно да се покаже спремност читавог друштва, да се заједно ради на укидању баријера и да се отворе врата за потпуно укључење особа са инвалидитетом.

У Скупштини Србије приређена је и изложба посвећена особама са инвалидитетом које су мењале свет, а Гојковић је рекла да су они најбоља мотивација и сведочење да инвалидност није препрека за лични развој, као и постизање достигнућа важних не само за поједина друштва, већ и читав свет.

Међу особама са инвалидитетом које су мењале свет су Стивен Хокинг, Фрида Кало, Лудвиг Ван Бетовен, Андреа Бочели, Томас Едисон, али и Вук Стефановић Караџић.

Председница парламента је указала на речи Стивена Хокинга који је саветовао свим људима са инвалидитетом да се усредсреде на ствари за које их инвалидитет не ускраћује и да не жале за оним стварима за које нису способни.

"Водећи се овом поруком, као друштво морамо да будемо свесни да свако од нас има способности и квалитете којима може да допринесе заједници у којој живи, и зато је неопходно да сви и добију шансу", нагласила је Гојковић.

Подсетила је да у свету више од милијарду људи живи са неким обликом инвалидитета, а да у Србији око 800.000 грађана живи са инвалидитетом.

На нама је да им помогнемо да се укључе у све друштвене сфере - привреди, политици, образовању, здравству, култури, јер то су људи "који живе са нама, а не поред нас".

Подсетила је да Устав Србије јасно прописује да свако има право на једнаку законску заштиту и забрањује сваки облик дискриминације.

"У складу са Конвенцијом Уједињених нација о правима особа са инвалидитетом, коју је и наша држава ратификовала, обавезали смо се да обезбедимо и унапредимо пуно остваривање људских права и основних слобода за све особе са инвалидитетом", навела је Гојковић.

Како је рекла, Србија је постигла напредак у погледу доношења закона са циљем да се особама са инвалидитетом обезбеди бољи и квалитетнији живот, те да су посебно важни Закони о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом, Закон о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом, Закон о основама система образовања и васпитања - увођење инклузивног образовања, као и Стратегија превенције и заштите од дискриминације.

"Особе са инвалидитетом још увек се суочавају са бројним баријерама које их искључују из пуног и ефикасног учествовања у друштвеним токовима. Они се суочавају са неједнаким могућностима у погледу образовања, запошљавања, здравствене и социјалне заштите. Све ово особе са инвалидитетом неретко чине невидљивим у својим заједницама", нагласила је Гојковић.

Проблем који значајно доприноси дискриминацији особа са инвалидитетом, како је рекла, је питање приступачности. Подсетила је да постоји законска забрана дискриминације приликом коришћења јавних објеката и површина, као и јавних услуга, али да постоји потреба да се додатно ради на унапређењу ових питања.

"Неопходно је радити на подстицајима запошљавања особа са инвалидитетом, као и њиховог стручног оспособљавања и усавршавања. Али, подједнако је важно да се посветимо да им се обезбеде физички и архитектонски услови за приступ радним местима", навела је Гојковић.

Истакла је да су потенцијали и могућности особа са инвалидитетом изузетно значајни за развој и напредак нашег друштва.

"На њих треба да гледамо као на грађане који једнако посвећено могу дати несумњив допринос и са којима заједно можемо да градимо друштво толеранције, солидарности и равноправности", закључила је Гојковић.

 

 

Извор: Танјуг