Вести

Јоргованка Табаковић на састанку Одбора за економију ПС ЦЕС у Москви

Учествујући у раду Одбора, Јоргованка Табаковић поднела је Извештај на тему: „Употреба генетски модификованих организама (ГМО) у земљама ЦЕС: економски и еколошки аспекти“.

На основу Извештаја, као и интервенције и амандмана на Препоруке који је на скупу представила и бранила делегација Народне скупштине, приступ Републике Србије овом питању прихваћен је као региoнални модел.