Весић: Медији данас слободнији него пре 2012. године