Михајловић: Завршетак комплетног Коридора 10 важан je за бржи развој и нове инвестиције