Декларација о међустраначкој сарадњи и заједничким активностима