Народна скупштина

Божић: Културно наслеђе Сремских Карловаца од изузетног значаја

Заменица председника Посланичке групе ''Александар Вучић – За нашу децу'' Сандра Божић, у својству известиоца скупштинског Одбора за културу и информисање, истакла је да смо у последње време сведоци измена  и допуна великог броја закона као и доношења нових у области културе и очувања културног наслеђа Републике Србије што јасно указује на посвећеност и мотивисаност Владе, Народне скупштине али и Скупштине Аутономне покрајине Војводине да уреди ову област која је дуги низ година била маргинализована.

''Сагледавајући прошлост и историјско културно наслеђе, преиспитивањем и вредновањем ове области постављамо ствари на место које она завређује и проширујемо наше идеје и циљеве на друге, не мање важне, друштвене и економске аспекте. Тако, овај закон носи посебну тежину, у сваком смислу. Сремски Карловци, у терминологији познат и као историјски град, некадашњи центар културног, просветног и духовног живота Срба поново ће добити место које заслужује", рекла је Божић.

"Овим предлогом закона осавремењује се правно формални оквир, с обзиром на чињеницу да је од доношења закона о обнови културно-историјског наслеђа и подстицању развоја Сремских Карловаца, прошло пуних 30 година'', истакла је Божић.

Божић је том приликом додала да сама дефиниција културног наслеђа обухвата све видове животне средине настале интеракцијом човека и простора током времена. Културни туризам, или туризам у култури, је област која спаја неколико грана друштвених и економских сфера. Она је веома комплексна и представља најбољи начин да упознате историју, културу и друштво једне земље или једне регије, града.

"Доношење овог и сваког другог прописа у овој области је потребно и можда неопходно, јер је добробит свакако вишеструка. Република Србија има велики потенцијал културног диверзитета, са различитим групама етничког, верског и језичког порекла. Негујући интеркултурни дијалог, а законским уређењем области културног наслеђа, доприносимо афирмацији истог и самим тим промовишемо културне разноликости у нашој држави'', нагласила је Божић.

''Специфичности Сремских Карловаца и потреба да се успостави системска брига о планском развоју препозната је и у Међународној повељи о заштити и рестаурацији споменика и подручја и Европској конвенцији о пределу што јасно указује на значај који ова просторно културно-историјска целина, која је утврђена за непокретно културно добро од изузетног значаја, има и на међународном плану. Издвојила бих и похвалила доношење Програма обнове културно историјског наслеђа који је прописан чланом 4. Предлога закона као и оснивање Одбора за обнову и развој Сремских Карловаца, прописано чланом 11, јер сматрам да ће се на тај начин системски уредити праћење, координација и реализација свих пројеката реконструкције, адаптације, ревитализације или било које друге врсте обнове објеката који су непокретно културно добро, а који су планирани у будућности", рекла је Божић.

"Верујем да је доношење овог закона од изузетног значаја, јер подстиче свест код људи о значају културе, културног наслеђа и поштовању културних израза а уједно доводи и до бољег разумевања културне разноликости. Позивам народне посланике да у Дану за гласање подрже доношење овог закона и покажу да је данас култура поново на месту које јој припрада, у врху приоритета ове Владе, Народне скупштине и председника Републике'', закључила је Божић.

 

 

Извор: Танјуг/РТС 2