Народна скупштина

Народни посланик Јадранка Јоксимовић на Цетињском парламентарном форуму

 

Народни посланици Јадранка Јоксимовић, председник Одбора за контролу служби безбедности и Радојко Обрадовић, заменик председника Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава, учествовали су на XV Цетињском парламентарном форуму, који је одржан у Будви од 1. до 3. децембра 2013. године.

На XV Цетињском парламентарном форуму, који је био посвећен јачању контролне улоге парламента над сектором одбране и безбедности, учествовало је више од 50 парламентараца из региона, експерти извршне власти, представници ревизорских институција, као и представници цивилног сектора. На почетку рада, скупу су се обратили потпредседник Скупштине Црне Горе Суљо Мустафић, министар одбране Црне Горе Милица Пејановић Ђуришић и министар одбране Македоније Талат Џафери.

Јадранка Јоксимовић упознала је учеснике скупа са досадашњим радом Одбора за контролу служби безбедности и активностима које је Одбор реализовао у претходном периоду у области надзора и контроле над радом служби безбедности. Јоксимовић је посебно нагласила добру сарадњу коју је Одбор успоставио са независним државним органима. С обзиром на то да је XV Цетињски парламентарни форум био посвећен планирању буџетских средстава и парламентарном надзору над трошењем буџетских средстава у сектору одбране и безбедности, Јоксимовић је посебно истакла неопходност већег учешћа надлежних парламентарних одбора у планирању и надзору трошења буџетских средстава у сектору одбране и безбедности.

Радојко Обрадовић упознао је учеснике скупа са надлежностима и улогом Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава и процесом доношења буџета Републике Србије, као и улогом Одбора у контроли извршења буџета. 

Рад XV Цетињског парламентарног форума завршен је усвајањем Заједничке изјаве којом се истиче неопходност континуиране примене инструмената парламентарног надзора и јачања цивилне контроле сектора одбране и безбедности, као и унапређивања адекватног законског оквира за спровођење парламентарног надзора у овом сектору. У контексту цивилне и демократске контроле над сектором одбране и безбедности наглашен је значај улоге парламента у циљу транспарентног и ефикаснијег трошења буџетских средстава у сектору одбране и безбедности.