Народна скупштина

Мартиновић: У Србији мора да се елиминише сваки вид дискриминације

"Решењем које је предвиђено у члану 20. повређује се принцип равноправности, јер се дискриминишу наставници и забрањује се да буду бирани у органе високошколске установе и то само по основу година живота."

Pages