Народна скупштина

17. седница Одбора за контролу служби безбедности

На седници одржаној 18. октобра 2013. године, Одбор за контролу служби безбедности разматрао је Извештај о ревизији Годишњег финансијског извештаја Безбедносно-информативне агенције за 2012. годину, који је доставила Државна ревизорска институција.

Pages