Мали: Враћали смо скупе кредите и минусе које је оставила претходна власт